Du lịch Việt Nam Mùa Covid

Osaka- Kyoto- Hakone- Phú Sỹ- Tokyo

Ngày tour: 6

Giá :   32,990,000 VNĐ

Khởi hành: T04-T09/2018

Tokyo – Hakone – Núi Phú Sĩ – Vịnh Odaiba

Ngày tour: 5

Giá :   24,990,000 VNĐ

Khởi hành: T05-T08/ 2018

Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu- Bắc Kinh

Ngày tour: 7

Giá :   15,990,000 VNĐ

Khởi hành: T04-06/2018

Dubai - Sa Mạc Safari – Abu Dhabi

Ngày tour: 6

Giá :   23,900,000 VNĐ

Khởi hành: 26/04 - 08, 16, 21, 30/05 - 04, 13, 20/06

Du lịch nước ngoài Nước Đức

Seoul- Nami- Namsan- KBS- 3D- Đá Tuyết

Ngày tour: 5

Giá :   10,990,000 VNĐ

Khởi hành: T05-12/2018

Osaka – Kobe – Tottori – Kyoto – Nara

Ngày tour: 5

Giá :   25,500,000 VNĐ

Khởi hành: T5 - T6/ 2018

Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Ngày tour: 5

Giá :   12,690,000 VNĐ

Khởi hành: T04-06/2018

Nam Ninh - Quế Lâm

Ngày tour: 4

Giá :   6,390,000 VNĐ

Khởi hành: Liên hệ