Trang chủ  >> Về chúng tôi  >>  Giới thiệu công ty  >> Chính sách bảo mật thông tin

23/08/2015  |

2749   lượt xem  |

0   Nhận xét  

CÔNG TY TNHH NHẬT VINH - ETS (sau đây gọi tắt là “ETS travel”) cam kết rằng tất cả những thông tin do Quý khách hàng và Đối tác (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với ETS travel đều phải được xử lý và bảo mật tối đa.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  

CÔNG TY TNHH NHẬT VINH - ETS (sau đây gọi tắt là “ETS travel”) cam kết rằng tất cả những thông tin do Quý khách hàng và Đối tác (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh với ETS travel đều phải được xử lý và bảo mật tối đa.

 

I.        MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1.    ETS travel chỉ có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin để thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giới hạn mà hoạt động kinh doanh yêu cầu:

a.    Thông báo và cung cấp dịch vụ;

b.    Phát triển dịch vụ;

c.    Phản hồi những yêu cầu cung cấp thông tin;

d.    Thực hiện một hợp đồng đã ký kết giữa ETS travel và Khách hàng;

e.    Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm, đồng thời gửi thông tin về các sự kiện và dịch vụ mới.

2.    Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của ETS travel, ETS travel sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin, ETS travel sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Khách hàng.

3.    ETS travel sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

a.    Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

b.    Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Khách hàng đó;

c.    Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.

 

II.        PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

1.    Thông tin cá nhân: Là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh để nhận biết cá nhân đó (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác). Ngoài ra, điều này cũng sẽ không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân, mà còn bao gồm tất cả các thông tin trình bày một dữ kiện, công nhận và đánh giá tính cách của cá nhân đó, bao gồm hình dáng bề ngoài, tài sản, nghề nghiệp hoặc gia cảnh.

2.    Thông tin thanh toán: Là tất cả các thông tin về tài khoản ngân hàng; số tiền giao dịch bằng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch bằng hình thức khác; các nội dung chuyển khoản.

3.    Các hình thức cung cấp thông tin:

a.    Thông tin được cung cấp trực tiếp cho ETS travel bằng cách điền vào các mẫu form thông qua website.

b.    Thông tin được cung cấp trực tiếp cho ETS travel bằng phương pháp khác với phương pháp kể trên.

 

III.        THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

1.    Như hầu hết các trang web khác, khi Khách hàng truy cập trang website của ETS travel máy chủ sẽ sinh ra các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang bạn truy cập. ETS travel xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này cũng được xóa theo định kỳ hàng quý.

2.    Đối với các thông tin của Khách hàng mà ETS travel có được trong quá trình giao dịch thì thời gian lưu trữ là 02 năm hoặc đến khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin của Khách hàng.

 

IV.        ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH Nhật Vinh – ETS

Số 3 ngõ 6 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (04) 3923 2667  |  Hotline: 0903 222 942  |  Email: booking@etstravel.vn

 

V.        CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

1.    Khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của mình. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, ETS travel sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi ETS travel xác định rằng việc hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin là cần thiết, ETS travel sẽ hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của bạn do ETS travel lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

2.    Khách hàng có thể yêu cầu dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, ETS travel sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn do ETS travel đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.

 

VI.        CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

ETS travel sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

1.    Sử dụng Cookie

Cookie có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn và cung cấp thông tin phù hợp cho bạn. Cookie là một đoạn tin được truyền từ máy chủ lưu trữ website của tới trình duyệt và có thể được lưu trong ổ cứng máy tính của Khách hàng hay thiết bị lưu trữ khác. Bản thân Cookie không chứa bất cứ thông tin nào có thể giúp ETS travel xác định ra người sử dụng. Khách hàng có thể quyết định chấp nhận hoặc chặn không cho Cookie thiết lập vào trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng không chấp nhận Cookie, có thể Khách hàng sẽ không có khả năng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website do Công ty ETS travel quản lý.

2. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung

Nếu Khách hàng ghé thăm website do ETS travel vận hành thì những thông tin về phiên truy cập của Khách hàng sẽ được lưu giữ trên máy chủ lưu trữ website. Những thông tin này không được sử dụng vì bất cứ lý do nào khác ngoài lý do thu thập số liệu thống kê số lần truy cập của Khách hàng.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của Khách hàng được bảo mật. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

 

Các bài viết liên quan