Trang chủ  >> Điểm đến du lịch  >>  Đất nước Hàn Quốc

Mùa thu trên đảo Jeju(23/11/2012)

Suốt những năm qua, Chính phủ Hàn Quốc không ngừng khuyến khích các tập đoàn lớn trong nước tổ chức hội nghị khách hàng, triển lãm sản phẩm tại Cheju.