Trang chủ  >> Về chúng tôi

Chuyền nước gầu sòng(20/12/2012)

 Đối tượng: học sinh, sinh viên, người lớn

Mục đích: Đoàn kết, khéo léo. Trò chơi mô tả cộng việc “Tát nước gầu sòng” - hoạt động sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc Việt Nam.

Người tham gia: từ 12 người trở lên

Thời gian: 15 phút

Dụng cụ: gầu sòng, xô đựng nước

Chuyền bóng bay(20/12/2012)

 Đối tượng: học sinh cấp 1,2,3

Mục đích: Rèn luyện sự khéo léo, đoàn kết

Số người tham gia: từ 10 người trở lên

Thời gian: 15 phút

Dụng cụ: Rổ, bóng bay

Truyền tin bằng hành động(22/10/2012)

 Mục đích: Đoàn kết, tạo không khí vui vẻ

Người tham gia: Khoảng 08 – 10 người

Ban giám khảo: 03 người