Trang chủ  >> Về chúng tôi

Trò chơi: Đập bóng bay (19/10/2012)

 

Mục đích: Đoàn kết, tạo không khí tập thể

Người tham gia: 03 – 05 người/ lượt

Thời gian: 20 – 30 phút

Trò chơi: Ăn táo(19/10/2012)

Mục đích: Tạo không khí cởi mở, thân thiện, đoàn kết.

Người tham gia: Khoảng 06 người

Ban giám khảo: 03 người

Trò chơi: Nhảy bao bố(19/10/2012)

 

Mục đích: Rèn luyện sức khỏe, đoàn kết

Người tham gia: 16 - 20 người

Ban giám khảo: 03 người

 

Trò chơi: Truy tìm mật thư(19/10/2012)

 Mục đích: Rèn luyện sức khỏe, đoàn kết.

Người tham gia: Khoảng 10 người

Ban giám khảo: 03 người

Trò chơi: Truyền tin(19/10/2012)

 Mục đích: Tạo tinh thần đồng đội, giúp người tham gia phản xạ nhanh

Người tham gia: 08 – 10 người

Ban giám khảo: 03 người

Trò chơi: Xác ướp Ai Cập(19/10/2012)

 Các trò chơi tập thể ngoài trời - phần 1

Mục đích: Đoàn kết, rèn luyện sức khỏe

Người tham gia: Khoảng 10 – 12 người

Trò chơi: Nhảy kẹp bóng bay(19/10/2012)

 Mục đích: Đoàn kết, rèn luyện sức khỏe

Người tham gia: Khoảng 10 người

Ban giám khảo: 03 người

Bắt cá(22/10/2012)

 Mục đích: Tạo không khí vui vẻ, hòa đồng

Số lượng: Không giới hạn

Thời gian: 15 – 20 phút